دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
به مناسبت شانزدهمین سال تاسیس  مجتمع فنی آموزشی ایستا برای کلیه افراد هنر جو که از تاریخ ۱۱ دی ماه الی ۳۰ دی ماه مایل به شرکت در دوره های ایستا باشند ۲۰ درصد تخفیف برای هر دوره در نظر گرفته است .

به مناسبت شانزدهمین سال تاسیس مجتمع فنی آموزشی ایستا برای کلیه افراد هنر جو که از تاریخ ۱۱ دی ماه الی ۳۰ دی ماه مایل به شرکت در دوره های ایستا باشند ۲۰ درصد تخفیف برای هر دوره در نظر گرفته است .

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

07 دی 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد