دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
بنای تاریخی ایران …

بنای تاریخی ایران …

عمارت تخت مرمر تخت مرمر یا تخت سلیمان به شکل یک سکوی دیواره دار بلند از شصت و پنج قطعه مرمر بزرگ و کوچک ساخته شده و در وسط ایوان مستقر گردید. این تخت به دستور فتحعلیشاه قاجار، در سال ۱۲۲۰ هجری قمری از سنگ مرمر ساخته شد که اکنون در وسط ایوان اصلی کاخ قرار دارد و نام اصلی آن تخت سلیمان است. ارتفاع تخت مرمر از کف ایوان نزدیک به یک متر است و از چهار طرف بر دوش شش فرشته، سه دیو و یازده ستون مارپیچ قرار گرفته است. در گرداگرد آن طارمىهایی ساخته شده که از داخل و خارج، کتیبه هایی دارد و شعرهایی روی آن به خط نستعلیق خوش نوشته و زراندود شده است.عمارت تخت مرمر

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

05 دی 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد