دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
برگزاری دوره Network ( شبکه مقدماتی )

برگزاری دوره Network ( شبکه مقدماتی )

مدت دوره : ۲۰ ساعت

برگزاری دوره در مجتمع فنی و آموزشی ایستا

تلفن : ۳۳۵۱۵۰۶۳ – ۰۱۳

رشت ـ رشتیان – چهار راه وحدت ساختمان ایـــــــستا

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

05 آذر 1398

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد