دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
براى آدمها مرز بگذارید! .. ..

براى آدمها مرز بگذارید! .. ..

براى آدمها مرز بگذارید!
‏‎مرز صمیمیت،
‏‎مرز رفتار!
‏‎مرز کلام …
‏‎شما این مرز را تعیین کنید،
‏‎و همیشه یک قدم عقب تر بایستید!
‏‎همیشه …

photo_2016-12-15_02-18-55

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد