دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
بتن خودتراکم چیست؟

بتن خودتراکم چیست؟

یکی از انواع بسیار جالب بتن های توانمند است که در بدو امر برای کاربرد در قطعات بتن آرمه پر آرماتور ابداع و ساخته شد ولی امروزه کاربرد این نوع بتن یکی از مشکلات عمده اجرای کارهای بتنی در محیط های شهری را حل می کند که عبارت از آلودگی صوتی ناشی از کاربرد ویبراتور برای لرزاندن و جادادن بتن است. این آلودگی صوتی، کاربرد شبانه بتن در محیط های شهری را غیر عملی می سازد ولی با کاربرد بتن خود تراکم، دیگر نیازی به لرزاندن بتن نیست و می توان کارهای اجرایی را در مدت شب نیز ادامه داد. امروزه در برخی از کشورها به منظور برجسته کردن این مشخصه بتن خود تراکم، به آن نام بتن بی صدا دادند

مهمترین مزایای استفاده از بتن خود تراکم عبارتند از:

۱-کاهش دوره ساخت سازه بتن

۲- اطمینان از تراکم بخصوص در مقاطعی که کاربرد لرزاننده دشوار است

۳- پوشش سطحی بتن بهتر

۴- جایگیری راحتتر و دوام بهتر

۵- قدرت آزادی بیشتر در طراحی سازمان

۶- ساخت بخش های نازک تر به وسیله بتن

۷- کاهش آلودگی صدا ناشی از ویبره

۸- صرف انرژی کمتر

۹- کاهش نیروی انسانی و در نتیجه کاهش هزینه

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

29 شهریور 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد