دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
با ایستا به آسانی دیپلم بگیرید …

با ایستا به آسانی دیپلم بگیرید …

دیپلم نقشه کشی ساختمان ( معماری )

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه ۲

نقشه کشی معماری درجه ۱

نقشه کشی سازه درجه ۱

پرداخت بصورت اقساط

۰۱۳-۳۳۵۱۵۰۶۳

مهارت ** تخصص  ** آینده ای مطمئن
دیپلم- معماری۱

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

19 اردیبهشت 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد