دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین

بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین

بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین

 

بازدید کارآموزان

در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز شهید انصاری رشت به همراه مربی محترم کارگاه جناب آقای مهندس زیران از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت – قزوین بازدید کردند و از نزدیک با مراحل کار و شرایط کارگاهی آشنا شدند .در این بازدید مدیر پروژه  کلیه ایستگاه های راه آهن جناب آقای مهندس استاد سرایی و جناب آقای مهندس صابردل مدیریت دفتر فنی این پروژه ها نیز حضور داشتند
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری مرکز از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین
تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

22 دی 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد