دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری ایستا از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین به همراه مربی مجرب  جناب آقای مهندس زیران

بازدید کارآموزان کارگاه نقشه برداری ایستا از ایستگاه امام زاده هاشم راه آهن رشت- قزوین به همراه مربی مجرب جناب آقای مهندس زیران

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

22 دی 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد