دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
انواع گواهینامه های مهارت ویژه مهندسان و دانشجویان ،تکنسین های تاسیسات ساختمان ، استادکاران و کارگران

انواع گواهینامه های مهارت ویژه مهندسان و دانشجویان ،تکنسین های تاسیسات ساختمان ، استادکاران و کارگران

  • گواهینامه ویژه اخذ دیپلم کارودانش
  • گواهینامه ویژه استادکاران و کارگران ساختمانی
  • گواهینامه ویژه تکنسین های تاسیسات ساختمان
  • گواهینامه بین المللی سازمان آموزشی فنی و حرفه ای برای مهندسان و دانشجویان

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

27 اردیبهشت 1402

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد