دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
اندازه گیری الکتریکی

اندازه گیری الکتریکی

معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

اعتقاد بر این است که هر گاه بتوان آنچه را که درباره اش صحبت میکنیم اندازه گرفته و آنرا با اعداد و ارقام نمایش دهیم ، آنگاه می توانیم ادعا کنیم که چیزی در آن خصوص می دانیم در غیر اینصورت ، آگاهی ما در آن مورد ناقص بوده و در آن مورد تا مرحله علم نتوانستیم پیشرفت نماییم (کلوین ).

 

سرفصل های آموزشی :

آنالیز دوره اندازه گیری
ردیف عناوین توضیحات
۱ تعاریف دستگاه اندازه گیری اندازه واحد استاندارد-مقدار صحیح-ترانسدیوسر-حدود اندازه گیری
۲ روشهای اندازه گیری روش انحرافی-روش مقایسه ای-روش الکترونیکی-روش دیجیتال
۳ اجزای داخلی بوبین-عقربه-دمفینگ-فنرها-قاب- صفحه مدرج-وزنه تعادل
۴ مکانیزم آهنربا با قاب دایم آهن نرم گردان-الکترواستاتیک-الکترودینامیکی-حرارتی
۵ آمپرمتر آمپرمتر در جریان مستقیم و جریان متناوب تکفاز و سه فاز (CT )
۶ ولت متر ولتمتر در جریان مستقیم و جریان متناوب تکفاز و سه فاز (PT )
۷ مولتی متر اندازه گیری کمیتهای مختلف
۸ واتمتر واتمتر در جریان مستقیم و جریان متناوب تکفاز و سه فاز
۹ وارمتر وارمتر در جریان سه فاز
۱۰ کسینوس فی متر کسینوس فی متر در جریان متناوب تکفاز و سه فاز
۱۱ کنتور کنتور در جریان متناوب تکفاز و سه فاز

 

 

 

کاربرد در بازارکار :

اندازه گیری نه فقط امکان درک عمیق تر و صحیح تر دنیای فیزیکی اطراف ما را فراهم  می آورد بلکه آنرا می توان به عنوان پل ارتباطی بین درک کیفی ما از پدیده ها و بیان کمی انها در نظر گرفت به منظور اطلاع از وجود و مقدار این کمیتها الزاماً به دستگاه های اندازه گیری الکتریکی نیاز داریم . از طرف دیگر با توجه به این که صورتهای مختلف انرژی را می توان به سادگی به انرژی الکتریکی متناسب تبدیل نمود بنابراین سایر کمیتهای فیزیکی را نیز می توان توسط این دستگاه ها اندازه گرفت این موارد اهمیت شناخت اصول عملکرد و ساختمان داخلی این دستگاهها و همچنین شناخت روشهای اندازه گیری ، عوامل مؤثر بر دقت دستگاهها ، روشهای توسعه میدان اندازه گیری ، اثرات بار گذاری ، کالیبراسیون دستگاهها  و دیگر مسائل مربوطه را مشخص می نماید .

 

طول مدت آموزش : ۲۰ ساعت

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 شهریور 1401

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد