مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
اعطای تسهیلات به کارآموزان آموزشگاههای آزاد دارنده گواهینامه در برخی حرفه

اعطای تسهیلات به کارآموزان آموزشگاههای آزاد دارنده گواهینامه در برخی حرفه

downloadمدیران محترم آموزشگاههای آزاد میتوانند تعداد محدودی از کارآموزان دارنده گواهینامه در حرفه هایی نظیر : اصول حسابداری – تعمیر موبایل – حسابداری با رایانه – حقوق و دستمزد – اتوکد – safe – etabs را به مرکز مهارتهای یشرفته جهت دریافت وام ۴میلیون تومانی با سود ۴درصد معرفی نمایند.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

14 آبان 1394

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد