دپارتمان فنی و مهندسی دپارتمان دیپلم و کار و دانش دپارتمان مهارت های شغلی
اطلاع رسانی * * *     شروع دوره جدید نقشه برداری

اطلاع رسانی * * * شروع دوره جدید نقشه برداری

* * *  شروع دوره جدید نقشه برداری چهارشنبه ۰۰/۰۵/۰۶  ساعت ۱۸:۰۰   مدت دوره : ۳۵ ساعت * * *

جلسه اول این دوره به صورت رایگان برگزار میگردد

کارشناس آموزشی » مهندس امیر حسن زیران ۰۹۱۱۳۳۱۲۹۰۹

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

۲۹ تیر ۱۴۰۰

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد