دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
اطلاعیه فوری در خصوص افزایش ارزش دیه در سال جاری

اطلاعیه فوری در خصوص افزایش ارزش دیه در سال جاری

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند با توجه به افزایش ارزش دیه در سال جاری و همچنین توجه به خاتمه بیمه نامه های مسئولیت مدنی ساختمان ها

خواهشمند است

۱- کلیه مالکین ساختمان ها نسبت به ارتقای بیمه نامه مسئولیت مدنی در حد دیه های جدید در اسرع وقت اقدام نمایند.

۲-کلیه مالکین محترم نسبت به تمدید بیمه نامه خود در سال جاری به دلیل خاتمه مدت بیمه نامه در سررسید مقرر اقدام نمایند.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 فروردین 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد