مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
اطلاعیه شماره ۲ دوره نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب

اطلاعیه شماره ۲ دوره نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب

اطلاعیــه ۲

قابل توجه مهندسین محترم شرکت کننده در آزمون نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب

عطف به صورتجلسه مورخه ۰۹/۰۴/۹۵ هیات سه جانبه بدینوسیله اعلام می گردد:

آزمون تئوری مجدد از مردودین دوره آموزشی نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب در دی ماه سالجاری برگزار می گردد.
کارگاه عملی غایبین پس از تجهیز و تهیه کارگاه نوسط سازمان نظام مهندسی در دی ماه سالجاری اطلاع رسانی خواهد شد.
دوره جدید نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب در صورت نیاز با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب استان هر سه سال یکبار برگزار خواهد شد.
اعتبار گواهینامه های نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ برگزاری آزمون سه سال می باشد .
درخواست اعتراض مهندسین به نتیجه آزمون ۱۳/۰۳/۹۵ پس از بررسی و اعلام از اداره کل راه و شهرسازی از طریق سایت سازمان اعلام خواهد شد ./

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

21 تیر 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد