دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
اداره و مالی

اداره و مالی

IMG

واحد اداری و مالی :
بخش اداری و مالی این دفتر مهندسی می کوشد تا با طراحی یک مسیر مناسب جهت انجام مراحل امور اداری تمامی شرایط آسان را برای کارفرمایان و مهندسان همکار بوجور آورد و همچنین با نرخ گذاری های مناسب انواع خدمات و با در نظر گرفتن شرایط عرف بازار و همچنین نرخ تعرفه خدمات مهندسی و صنف مهندسان سعی دارد نهایت همکاری و تعامل لازمه را با کارفرمایان و مهندسان همکار از نظر حق الزحمه خدمات مهندسی داشته باشد .
البته شایان ذکر است که با توجه به رهگیری های بعمل آورده توسط این دفتر مهندسی به نظر می آید که اکثریت کارفرمایان و مهندسان همکار و همچنین کارکنان نظام مهندسی و شهرداری ها و … رضایت مندی ۹۰ درصدی از نحوه ارتباط و تعهدات و مسئولیت پذیری این دفتر مهندسی داشته اند که این خود بار مسئولیت این مجموعه را برای خدمات آینده به همشهریان و هم استانی ها سنگین تر می نماید، و البته افتخاری هم بیشتر از این نمی باشد .
خدمات اداری و مالی جهت شکل گرفتن یک پروژه ساختمانی توسط دفتر مهندسی ساختمانی ایستا به ترتیب به شرح ذیل می باشد :
۱ – مراجعه کارفرما به دفتر مهندسی و تنظیم قرارداد با ایشان با توافق طرفین جهت امور اخذ پروانه ساختمانی
۲ – مراجعه نماینده دفتر مهندسی به شهرداری و در خواست پروانه ساختمان و بازدید کارشناس شهرداری از ملک
۳ – نقشه برداری سایت پلان توسط دفتر مهندسی قبل از گزارش کارشناس شهرداری
۴ – گزارش کارشناس شهرداری از ملک با تعیین ابعاد وضع موجود و تعیین وضعیت تراکم منطقه و شرایط احداث بنا و …
۵ – تهیه نقشه های معماری اولیه ( پیش طرح ) جهت ارائه به شهرداری و تایید آن
۶ – پس از تایید نقشه های پیش طرح تا تکمیل آلبوم
الف)تکمیل آلبوم نقشه های معماری و سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی
ب)انتخاب مهندسان طراح و مجری برای پروژه مورد نظر
ج)ارسال نقشه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و واریز حق الزحمه خدمات مهندسی توسط کارفرما به حساب سازمان و در نهایت کنترل و تایید نقشه
۷ – اخذ جواب استعلامها از ادارات آب – برق – گاز و … .
۸ – پس از تایید نقشه ها در سازمان نظام مهندسی و اخذ جواب استعلامها در ادارات مربوط کارفرما می تواند برای امور انتهایی اخذ پروانه و واریزی ها و … اقدامات لازمه را بعمل آورد .
۹ – پس از اخذ پروانه کارفرما با هماهنگی مهندسان ناظر و مجری پروژه می تواند مبادرت به اجرای پروژه ساختمانی خود نماید .

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت