دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
اخبار آموزشی

اخبار آموزشی

گواهینامه مهارت دوره درایو کد دوره ۱۴۰۱۳ آماده دریاف میباشد .

کارآموزان محترم مجتمع فنی و آموزشی ایستا میتوانند از تاریخ ۲۵ بهمن نسبت به دریافت گواهینامه مهارت خود اقدام نمایند .

آموزش : ۳۳۵۱۵۰۶۳-۰۱۳

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

25 بهمن 1400

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد