دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
اخبار آموزشی در ایستا

اخبار آموزشی در ایستا

اخبار آموزشی ایستا

۹۶/۰۹/۱۴

دوره جدید اتوکد  روز شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۸ ساعت  ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در مجتمع فنی و آموزشی ایستا برگزار می گردد. مهلت ثبت نام در این دوره اتوکد  تا تاریخ ۹۶/۰۹/۲۱ می باشد.

۹۶/۰۹/۱۵

برگزاری دوره جدید نقشه برداری از تاریخ ۹۶/۰۹/۲۵ می باشد ، مهلت ثبت نام در این دوره  تا تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰ می باشد.

 ۹۶/۰۹/۱۷

شروع دوره جدید ۳D MAX

تاریخ شروع ثبت نام از ۹۶/۰۹/۱۸  برگزاری دوره ۹۶/۰۹/۲۳ مهلت ثبت نام ۹۶/۰۹/۲۹

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

14 آذر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد