دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
آموزش کارشناس دفتر فنی در پروژه های عمرانی

آموزش کارشناس دفتر فنی در پروژه های عمرانی

آموزش کارشناس دفتر فنی در پروژه های عمرانی

مدت دوره : ۳۶ ساعت

کد دوره : ۱۱۰۰۶

جلسه توجیهی عملکرد یک پروژه عمرانی (رایگان)

جلسه توجیهی زمینه های اشتغال در مهندسی عمران (رایگان)

Ista Complex Technical & Educational ۲۰۴

 

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

17 بهمن 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد