دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
آشنایی با نرم افزار تدبیر و تکسا -بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

آشنایی با نرم افزار تدبیر و تکسا -بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

۴۷g82w81e

 نام دوره :آشنایی با نرم افزار تدبیر و تکسا

معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

نرم افزارهای صورت وضعیت نویسی که توانایی تبدیل ریزمتره ها به حالت های مالی و خلاصه مالی و مالی کل و همچنین برآورد پروژه های عمرانی براساس فهرست بهاء و آنالیز قیمت آیتم های جدید ( پیش نیاز متره و برآورد ) را دارد فردی که این دوره را گذرانده باشد معادل آن است که ۲ سال در این زمینه تجربه یا سابقه کار دارد .

سر فصل های آموزشی :

۱) فهرست بهای ابنیه

۲) ورود مشخصات پروژه

۳) وارد کردن ریز متره

۴) وارد کردن ضرایب مربوطه

۵) مالی کردن ریزمتره

۶) گرفتن خروجی

کاربرد در بازارکار :

کلیه پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی شامل صنعتی ، ابنیه ، نیروگاهی و پالایشگاهی و غیره

طول مدت آموزش : ۳۳ ساعت

(۱۵ ساعت فهرست بهاء + ۹ ساعت تدبیر + ۹ ساعت تکسا)

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت