دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
آرماتور بندی پایه های پل بتنی

آرماتور بندی پایه های پل بتنی

۱۸۳۸۲۰۹۰_۱۳۳۱۰۷۷۹۲۰۳۱۹۶۶۳_۱۳۴۵۴۸۱۷۰۷۵۷۸۴۵۸۱۱۲_nآرماتور بندی پایه های پل بتنی

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

29 تیر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد