دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
آخرین شنبه سال ۱۳۹۶

آخرین شنبه سال ۱۳۹۶

اول هفته
آخرین شنبه سال
آخرین دلشوره هایِ شیرین اسفند
اتمامِ آخرین جایِ گردگیری نشده خانه
آخرین اتمام حجت ها با خودمان…. حالمان… آرزوهایمان
آخرین یا مقلب القلوب ها
و
آخرین امیدهای گره خورده، به اشاره ی سالی نو، که همه چیز درست می شود.
این چند روزِ اخر هم باید اسبِ سال را مجاب کرد که تا منزلگاه راهی نیست…
بتاز…
که نو شدن نزدیک است…
شنبه تون آباد
خدایادراین روزهای
پایانی سال
بهترین هارانصیب
دوستانم کن
وتقدیرشان را آنگونه که
صلاح است.وتومی پسندی
برایشان رقم بزن.⚘

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

26 اسفند 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد